فرم تماس با ما

  در صورت داشتن هرگونه سوال برای ما پیام بگذارید .

  اطلاعات تماس با ما

  مشهد-شهرك صنعتي توس
  فاز1 - بلوار تلاش شمالي - بین تلاش
  شمالی 5 و 7- شرکت جوانه خراسان - آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان

  تلفکس :35411955-051

  info@partoazmoonlab.com