دوره آموزشی سالمونلا


دوره آموزشی سالمونلا-18 و 19 شهریور ماه در محل آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان برگزار خواهد شد لازم به ذکر است این دوره دارای امتیاز آموزشی مورد تایید اداره استاندارد، نظارت و دامپزشکی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.