دوره آموزشی آشنایی با مباحث میکروبیولوژی در صنایع غذایی با 10 درصد تخفیف در هفته پژوهش


به مناسبت هفته پژوهش آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان برگزار می کند :