کارگاه تئوری و عملی میکروبیولوژی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد


کارگاه تئوری و عملی میکروبیولوژی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و تدریس آقای دکتر جمشیدی و خانم مهندس خواجه نصیری در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ های برگزاری مجدد این دوره از طریق کانال تلگرام و یا شماره تماس آزمایشگاه با ما در ارتباط باشید.