فرا رسيدن ماه محرم را به تمامي مسلمانان جهان تسليت عرض مي نماييم


⬛️ تا ماه غم تو جلوه گر می گردد
دامان جهان ز اشک تر میگردد
هر داغ شود کهنه ز ایّام ولی
داغ تو حسین تازه تر می گردد
فرا رسيدن ماه محرم را به تمامي مسلمانان جهان تسليت عرض مي نماييم