شرکت پرتو آزمون با همکاری اداره کل استاندارد خراسان رضوی دوره اموزشی آشنایی با پروبیوتیک ها و کاربرد انها در صنعت لبنیات ، کنترل کیفیت محصولات لبنی و بررسی آزمون های شیمیایی و میکروبی به صورت عملی و تئوری را برگزار می نماید.