دوره آموزشی : طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصول APQP


 با همکاری و نظارت اداره کل استاندارد خراسان رضوی ( براساس نامه شماره 26172 مورخ 17/2/99 سازمان ملی استاندارد ایران) و بصورت دوره آموزش مجازی ( وبینار ) برگزار می کند

مدرس : جناب آقای دکترعلی مختاری