اطلاعیه دوره آموزشی مجازی (وبینار)


آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استاندارد ملی شماره پنج

از دوره های الزامی اداره استاندارد مورخ 7 و 8 آبان ماه

به مدت 16 ساعت

مدرس : خانم مهندس صرافان

شماره تماس جهت ثبت نام 35411955 داخلی 3 واحد آموزش

گالری پیدا نشد !