حضور ریاست محترم کمیسیون جوانان خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی به مناسبت روز جهانی استاندارد در شرکت پرتو آزمون جوانه خراسان


گالری پیدا نشد !