حضور آزمایشگاه پرتو آزمون در بیستمین نمایشگاه دام و طیور 98 مشهد


آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان در نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته 98 مشهد طبق روال سال های گذشته حضور پیدا کرد و نسبت به معرفی آزمایشگاه و خدمات قابل ارائه در این مجموعه اقدام نمود. این آزمایشگاه بر خود لازم می داند از تمامی بازدیدکنندگان صنایع مختلف مرتبط و مسئولین محترم سازمان دامپزشکی و خانه صنعت و معدن و تجارت که با حضور خود باعث افتخار و سرفرازی ما بودنده اند، تشکر نماید. همیشه همراه و در خدمت شما هستیم.