حضور آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان در چهارمین نمایشگاه تخصصی Feed-Expo 2018 تهران


آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان در نمایشگاه Feed-Expo 2018 تهران در کنار فعالان و بزرگان صنعت دام و طیور قرار داشت تا نسبت به پاسخگویی به نیازهای آزمایشگاهی این عزیزان آماده باشد.