بهره مندی از خدمات شبکه راهبردی آزمایشگاه ها


?قابل توجه مشتریان عزیز آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان
?جهت بهره مندی از خدمات شبکه راهبردی آزمایشگاه ها ، میتوانید از تاریخ 99/05/26 به مدت یک هفته با عضویت در باشگاه مشتریان شبکه و با استفاده از کد تخفیف اعطا شده توسط این آزمایشگاه از تخفیف 50درصدی ( معادل 300 هزار تومان ) برخوردار باشید .
⬅️نکات مهم :
1- مهلت اعتبار این طرح تا یک ماه آینده می باشد .
2- زمان استفاده از این کد در همان روز ثبت نام خواهد بود.
3- افرادی که قبلا عضو باشگاه مشتریان بوده اند، امکان استفاده از کد تخفیف را نداشته و فقط به اعضاء جدید تعلق می گیرد.
4- کد تخفیف به حداقل 25 نفر در یک هفته تعلق میگیرد .
5- این اعتبار تنها در این آزمایشگاه قابل استفاده است.
6- درهنگام ثبت نام کد تخفیف را از آزمایشگاه دریافت کنید.

قابل توجه مشتریان عزیز آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان
?جهت بهره مندی از خدمات شبکه راهبردی آزمایشگاه ها ، میتوانید از تاریخ 99/05/26 به مدت یک هفته با عضویت در باشگاه مشتریان شبکه و با استفاده از کد تخفیف اعطا شده توسط این آزمایشگاه از تخفیف 50درصدی ( معادل 300 هزار تومان ) برخوردار باشید .
⬅️نکات مهم :
1- مهلت اعتبار این طرح تا یک ماه آینده می باشد .
2- زمان استفاده از این کد در همان روز ثبت نام خواهد بود.
3- افرادی که قبلا عضو باشگاه مشتریان بوده اند، امکان استفاده از کد تخفیف را نداشته و فقط به اعضاء جدید تعلق می گیرد.
4- کد تخفیف به حداقل 25 نفر در یک هفته تعلق میگیرد .
5- این اعتبار تنها در این آزمایشگاه قابل استفاده است.
6- درهنگام ثبت نام کد تخفیف را از آزمایشگاه دریافت کنید.