آزمایشگاه کنترل کیفی سموم و دفع آفات نباتی


محیط زیست سالم یکی از نیاز های اولیه انسانهاست . ایجاد محیط زیست سالم و عاری از انواع آلودگی ها به دانش و تخصص نیاز دارد . آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست کشور تلاش دارد با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کارشناسان متخصص و بهره مندی از دانش کافی در این زمینه به نیازهای روز کشور پاسخی مناسب دهد. بخش آنالیز شیمیایی کود و فرآورده های کشاورزی آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان با سابقه طولانی در زمینه آنالیز فرآورده های کشاورزی خدمات زیر را به مشتریان عزیز فعال در این صنعت ارائه می دهد:

  • اندازه گیری ازت در کود و فرآورده های کشاورزی
  • تعیین میزان مواد آلی در کود
  • اندازه گیری میزان نیترات در کود و فرآورده های کشاورزی
  • اندازه گیری فلزات سنگین در کود و فرآورده های کشاورزی
  • تعیین جذب سطحی سدیم
  • موارد آزمون دیگر بنا بر استاندارد های ملی و بین المللی و …