آزمایشگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC


آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه HPLC

  • اندازه گیری ویتامین های محلول در چربی ، ویتامین های K,D3,E,A در انواع نمونه ها
  • اندازه گیری انواع ویتامین های محلول در آب ، ویتامین های گروه B,ویتامین C در انواع نمونه ها
  • اندازه گیری ویتامین D3 در شیرخشک و شیرهای غنی شده
  • شناسایی تقلبات زعفران و رنگ های اسیدی افزودنی