آزمایشگاه میکروبیولوژی


ازمایشگاه میکروبیولوژی

تشخیص و کشت انواع باکتری ها، ویروس ها، قارچ و مخمر وتعیین نوع و حد مجاز میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی در مکمل دام طیور و آبزیان، مواد اولیه و فراورده های غذایی از مهمترین فعالیت های بخش میکروبیولوژی می باشد. آزمایشگاه میکروبیولوژی از چهار بخش محیط سازی، کشت مجهز به هود لامینار، انکوباسیون و استرلیزاسیون تشکیل شده است که با بهره گیری از کادر متخصص با بیش از ۱۰۰ نوع محیط کشت اختصاصی و افتراقی امکان کنترل میکروبی را در زمینه های مختلف به شرح زیر دارد:

 • تشخیص آلودگی های میکروبی آب
 • کنترل میکروبی فراورده های کشاورزی، جیره غذایی و مکمل دام و طیور و آبزیان
 • کنترل میکروبی فرآیندهای صنایع غذایی
 • کنترل میکروبی مواد اولیه
 • تشخيص بيماري هاي دام و طيور

آزمون های بخش میکروبیولوژی عبارتند از:

 • سنجش كپك و مخمر
 • جستجوي سالمونلا
 • جستجوي استافيلوكوكوس اورئوس
 • جستجوي اشرشياكلي
 • اندازه گیری میزان آفلاتوكسين بادستگاه الایزا ریدر
 • آزمون انتروباکتریاسه
 • آزمون باسیلوس سرئوس
 • شمارش و جداسازی سودوموناس
 • شمارش کل میکرواورگانیسم ها
 • از مهمترین و پرکاربردترین آنالیزهای میکروبیولوژی ، آزمون آنتی باکتریال MIC و MBC به منظور سنجش اثرات ضد باکتری ترکیبات و فرمولاسیون ها
 • انجام آزمون فینگر تست