آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی


بخش شیمی این آزمایشگاه با بهره گیری از جدیدترین روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی یکی از کامل ترین و مجهزترین آزمایشگاه ها در زمینه خوراک و مکمل های دام و طیور و صنایع غذایی می باشد. فعالیت های این بخش، انجام آزمون های عمومی و تخصصی ذیل می باشد:

 • اندازه گیری میزان پروتئين
 • ميزان نيتروژن آزاد كل (TVN)
 • ميزان نيتروژن اوره اي شير (MUN)
 • اندازه گیری میزان فيبر
 • اندازه گیری میزان چربي
 • اندازه گیری میزان رطوبت
 • اندازه گیری میزان pH
 • اندازه گیری میزان خاكستر كل
 • اندازه گیری میزان آهن، مس، منیزیم، منگنز، ید، فسفر، کلسیم و …
 • اندازه گیری میزان نمك
 • اندازه گیری میزان كلر
 • تشخیص اوره
 • اندازه گیری میزان فلوئور
 • اندازه گیری میزان رنگدانه
 • اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی
 • اندازه گیری میزان كولين
 • تعیین چگالی
 • و …