آزمایشگاه طیف سنج نشر اتمی ICP


آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه طیف سنج نشر اتمی :

  • اندازه گیری مقادیر عناصر سنگین سرب ، کادمیوم ، آرسنیک ، جیوه
  • اندازه گیری مقادیر مواد معدنی در حد ppb با تکرار پذیری بالا و در زمان بسیار کوتاه
  • صرفه جویی در زمان و سرعت پاسخ دهی بالا
  • توانمندی اندازه گیری انواع نمونه های آب ، خاک ، مواد معدنی و خوراک دام و طیور