آزمایشگاه آنالیز دستگاهی


آزمايشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان:

 • – آزمايشگاه همكار سازمان ملی استاندارد
 • – دارای 5آزمایشگاه تخصصی: فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژی، آنالیز دستگاهی، تحقیق و توسعه ، سرولوژی و مرضی
 • – آزمايشگاه همكار اداره نظارت بر غذا و دارو
 • – عضو انجمن آزمایشگاه های همکار
 • – آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی با توانایی اندازه گیری آفلاتوکسین با دستگاه الایزا ریدر
 • – داراي گواهينامه استاندارد ايزو 17025
 • – تنها آزمايشگاه همكار در شرق كشور داراي دستگاه ICPبا قابلیت اندازه گیری تمامی عناصر معدنی و فلزات سنگین در کمتر از 1 دقیقه
 • –  آزمايشگاه همكار  اداره كل دامپزشكي
 • – عضو انجمن شيمي ايران
 • – تنها آزمايشگاه تخصصي اندازه گيري کلیه ويتامينها در شرق كشور با دستگاه HPLC

آزمایشگاه پرتوآزمون جوانه خراسان با هدف ارائه خدمات گسترده و دقیق تر اقدام به تجهیز آزمایشگاه های خود نموده است و به عنوان تنها آزمایشگاه همکار در شرق کشور دارای دستگاه ICP  به منظور اندازه گیری عناصر و دستگاه HPLC مختص اندازه گیری تمامی ویتامینها و نیز دستگاه اسپکتروفتومتر، یون متر و … می باشد و در این راستا موفق به انجام آزمون های ذیل گردیده است:

 • آزمون های تعیین درصد خلوص و اندازه گیری ویتامین های محلول در چربی نظیر ویتامین های E،  D3،  A و K
 • آزمون های تعیین درصد خلوص و اندازه گیری ویتامین های محلول در آب نظیر ویتامین های C ، B2 ، B1 ، نیاسین ، کالپان، B6 و B9 وB3و  B12و  B5
 • اندازه گیری عناصر سنگین نظیر سرب، آرسنیک، جیوه، کادمیوم، مولیبدن و …